POSDRU ISMB- BUZAU

Soluţii inovative si oportunităţi pentru asigurarea accesului, participării şi succesului şcolar în învăţămantul obligatoriu- “SOS“

PARTENER 1: ISJ BUZAU

PARTENER 2: PRIMARIA SECTORULUI 5 BUCURESTI

PARTENER 3: EXPERT ITALIA SRL

                  Şcoala cu clasele I-VIII „ Nicu Constantinescu” Buzău a fost selectată în cadrul proiectului intitulat „Solutii inovative si oportunitati pentru asigurarea accesului, participarii si succesului scolar in invatamantul obligatoriu- SOS” .

Acest proiect presupune: facilitarea accesului la educaţie şi creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională iniţială a copiilor/tinerilor/adulţilor, prin abordarea metodei de învăţare de tipul „pe tot parcursul vieţii”, dezvoltarea şi implementarea de instrumente/soluţii pentru prevenirea/reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, promovarea/dezvoltarea de programe educaţionale inovative pentru creşterea motivaţiei de învăţare.

Proiectul promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităţilor inovative de tipul “şcoală după şcoală” vizând întărirea abilităţilor de bază (citit/socotit), dezvoltarea culturii personale, respectului de sine, prin metode alternative/creative de învăţare.

Ca efect pozitiv pe termen lung:asigurarea dezvoltării şi evaluării pachetelor educaţionale alternative/inovative, care permit accesul grupului ţintă la noi oportunităţi şi participarea egală la educaţie.

Proiectul va oferi posibilitatea desfăşurării de activităţi variate/flexibile pentru motivarea grupului ţintă pentru învăţare. Prin depăşirea dezinteresului faţă de metodele tradiţionale de educaţie, proiectul va spori participarea/menţinerea în învăţământul obligatoriu a copiilor cu nivel de trai redus.

Se va realiza o intervenţie pilot folosind echipamentele informatice/multimedia, pentru a explora noi abordări în educaţia şcolară (activităţi “şcoală după şcoală”). Dezvoltarea programelor „A doua Şansă” va asigura reintegrarea în educaţie a celor care au abandonat timpuriu şcoala.

Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:

• Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, menţinerea în sistemul de educaţie şi formare profesională iniţială şi reducerea ratei abandonului şcolar cu 10% în învăţământul obligatoriu, cu 15% in rândul elevilor de etnie romă/cu dizabilităţi, prin îmbunătăţirea mediului educaţional în 30 de şcoli din 2 regiuni.

• Furnizarea competenţelor de bază pentru 1200 de tineri/adulţi care au abandonat şcoala, pentru reintegrarea în educaţie şi creşterea şanselor de angajare, prin infiinţarea a 120 de clase de tip „A doua sansa“.

• Creşterea atractivităţii educaţiei şi menţinerea în sistem a 900 de elevi expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii, prin oferirea serviciilor integrate de consiliere/orientare.

• Dezvoltarea abilităţilor şi expertizei necesare pentru 1200 de cadre didactice din 2 regiuni, cu responsabilităţi în activităţile de educaţie şi consiliere a copiilor cu risc de abandon/ cu CES/tinerilor/adulţilor care nu au finalizat învăţământul obligatoriu.

• Dezvoltarea/dotarea cu echipamente informatice/multimedia a 30 de centre resursă pilot pentru creşterea participării în învăţământul obligatoriu şi oferirea de servicii/programe educaţionale diferenţiate.

• Dezvoltarea reţelei centrelor resursa.