Despre Noi

Prezentare

Scoala Gimnazială Nicu Constantinescu Buzău este situată în imediata vecinătate a Gării Municipiului Buzău ceea ce a condus la o afluenţă mare de elevi proveniţi din mediul rural (Gara Boboc, Gălbinaşi, Cilibia, Movila Oii, Merei) care au preferat să facă naveta cu ajutorul trenului decât să parcurgă distanţe lungi pe jos până la şcoala arondată.

In ultimii 5-6 ani la şcoala noastră s-au transferat în număr mare copii din mediul rural, în special la clasele 0 şi a V-a.

Populaţia şcolară din unitatea nostră provine de pe străzile arondate şcolii, în mare parte din familii cu o situaţie materială precară (familii aflate în dificultate socio-economică, familii de etnie romă, familii cu un număr mare de copii ,familii cu unic întreţinător sau familii în care copiii au fost lăsaţi în grija unor rude, părinţii fiind plecaţi la muncă în străinătate).

Şcoala noastră are în derulare proiecte şi parteneriate cu principalele instituţii buzoiene, cu asociaţii, unităţi de învăţământ şi organizaţii non-profit. Suntem în strânsă legătură cu Grădiniţele din zonă, GPP Nr. 6 şi GPN „Căsuţa Piticilor”, cu care desfăşurăm lunar activităţi în parteneriat.

Dat fiind numărul mare al copiilor cu probleme familiale complexe, şcoala noastră a iniţiat proiecte care să vină în sprijinul acestora: Proiectul Phare “Pentru copiii noştri – club de zi” (RO 0108.03.03.303) derulat în perioada 01.12.2003-31.05.2005 care a avut ca scop principal derularea unor activităţi specifice pentru petrecerea timpului liber al copiilor (mandoline, informatică, dansuri, jocuri dinamice, jocuri recreative şi distractive) şi care a avut un impact deosebit asupra copiilor proveniţi din familii defavorizate;

Proiectul “Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi” care a avut ca scop principal reducerea fenomenului de abandon şcolar  şi a repetenţiei; Proiectul “Comunicare şi educaţie interculturală în comunităţilemultietnice” iniţiat de Fundaţia Pestalozzi în parteneriat cu Pestalozzi Children Foundation Elveţia şi aflat încă în derulare, având ca grup-ţintă populaţia romă.

În parteneriat cu APASE Buzău, am organizat în ultimii şapte ani tabere gratuite la mare pentru elevii cu merite deosebite la învăţătură şi cu rezultate de excepţie la olimpiade şi concursuri

Eforturile şcolii, ale colectivului profesoral s-au concretizat în rezultate şcolare bune şi foarte bune: procentul de promovabilitate în anul şcolar 2009-2010 a fost de 97%, iar procentul de promovabilitate la examenul de Testare Naţională în acelaşi an a fost de 100%.

Director – Prof.Ioniță Angelica

Personalul didactic

Format  din   cadre didactice  cu experienţă profesională şi o înaltă pregătire psihopedagogică, dar şi cu cadre didactice tinere, dornice de afirmare şi performanţe.

 • Cadre didactice calificate în proporţie de 100%
 • Cadrele didactice manifestă dorinţa de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.
 • Cadrele didactice aplică noul curriculum şi elaborează planificări în concordanţă cu acesta
 • Cadrele didactice urmăresc permanent modernizarea actului de predare – învăţare prin orientarea lui spre latura formativă, axată pe cultivarea unor deprinderi temeinice, a unor capacităţi, utilizând în predare strategii participative.

Invățământ preșcolar

Grădinița cu Program Normal Nicu Constantinescu

 • Paraschiv Gina Mădălina – prof. inv. preșcolar, gr. I
 • Filip Florentina –prof. inv. preșcolar, gr.def.

Grădinița cu Program Normal Nr.6 -structură

 • Miu Sorina – educatoare, gr. I
 • Manole Natalia – prof. inv. preșcolar, gr. def.

Clasele 0-IV:

 • Ionescu Doinita – prof. inv. primar, gr. I
 • Florea Nicoleta – prof. inv. primar, gr.II
 • Mocanu Liliana – prof. inv. primar, gr. I
 • Moise Mihaela – prof. inv. primar, gr. I
 • Visinescu Madalina- prof. inv. primar, gr. II
 • Scorus Daniela- prof. inv. primar, gr. I
 • Dragulin Beatrice- prof.inv.primar, gr.I

Clasele V-VIII:

 • Tănase Claudia – Lb. Română
 • Neculai Alexandra Stefania– Lb. Engleză
 • Velica Marcela – Lb. Franceză
 • Ioniţă Angelica – Istorie
 • Patrascu Ionica – Matematică
 • Rotariu Mariana – Fizică
 • Enescu Vasilica – Chimie
 • Diaconescu Mirela – Biologie
 • Cotoroi Mariana – Geografie
 • Rîpeanu Bogdan – Religie
 • Cocos Angela – Muzică
 • Grigorovici Cristina – Desen
 • Ioniţă Gabriel – Informatică
 • Dinu Paula – Ed.Tehnologică
 • Ionescu Ioan – Ed. Fizică

Personalul didactic auxiliar

 • Stan Zoica – secretar
 • Stoica Mihaela Luminita- contabil

Personalul auxiliar nedidactic

 • 5 muncitori/ingrijitori cladiri

Baza materiala

Este compusa din :

 • 11 săli de clasă
 • 1 Cabinet de informatică dotat cu 25 de calculatoare conectate la Internet
 • 1 atelier
 • 1 sală de gimnastică
 • 2 laboratoare: Fizică/Chimie şi Biologie, dotate cu retroproiector, diascol, ecran de proiecţie, epistar, instrumentar pentru experimente.
 • 1 sală pentru “Club de zi”
 • 1 bibliotecă cu un fond de 12.490  volume
 • 10 imprimante
 • mobilier nou în toate sălile de clasă , în cabinete şi laboratoare
 • 4 cabinete de lucru (director, consilier, contabil, secretariat) dotate fiecare cu PC, imprimantă şi conectate la Internet
 • baza sportivă  în curs de modernizare
 • Scoala dispune de centrală proprie pe gaz pentru încălzirea pe timpul iernii, existând posibilitatea extinderii circuitului şi către spaţiul care va căpăta funcţionalitatea de Centru de documentare şi informare
 • Există un local situat în curtea şcolii care a avut destinaţie de ateliere şcolare, care în prezent este curs de reamenajare; spaţiul este compus din 3 săli care, în urma dotării corespunzătoare, ar putea servi drept Cantină și Sală de mese pentru After-School

Comunitatea locala

 • Scoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.
 • Agenţii economici din municipiu, la solicitarea direcţiunii şcolii, sprijină derularea unor proiecte şi programe proprii pentru copiii care provin din familii aflate în dificultate socio-economică, dar şi pentru copiii care obţin rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade, precum şi pentru organizarea unor serbări ocazionale, toate acestea fiind posibile mulţumită sponsorilor
 • Relaţiile cu părinţii copiilor sunt  bune, ele fiind întreţinute prin lectorate cu părinţii, prin care aceştia sunt informaţi permanent despre problemele scolii.
 • Părinţii sunt organizaţi în comitete  pe clase, iar Consiliul Reprezentativ al Părinţilor a răspuns întotdeauna solicitărilor legate de problemele scolii
 • Scoala menţine permanent  legătura cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi securităţii elevilor, pentru combaterea delincvenţei juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de poliţie la orele de educaţie rutieră
 • Scoala colaborează cu medicul circumscripţiei sanitare  în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi asigurarea asistenţei medicale.